Announcement :
TH EN

ชวงโฮต่างประเทศ Shuang Hor Worldwide

ไต้หวัน

ติดต่อชวงโฮไต้หวัน
ติดต่อชวงโฮประเทศไต้หวัน
Address: 16th Floor, No. 68, Section 3, Nanjing East Road,
Taipei, 104, Taiwan R.O.C.
Tel: (8862) 2517 2828 (Hunting line)
Fax : (8862) 2517 1130
Website : http://www.doublecrane.com.tw (Chinese)
http://www.shuanghor.com (English)
E-mail : service@email.doublecrane.com.tw
Hide

บริษัท ดับเบิ้ลเครน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไต้หวัน) จำกัด
Double Crane Enterprise (Taiwan) Co. Ltd

      ดับเบิ้ลเครน เอ็นเตอร์ไพรส์ (Double Crane Enterprise) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี
ค.ศ. 1987 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในธุรกิจแบบเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวัน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นกลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่ความก้าวหน้า

ดับเบิ้ล เครน เอ็นเตอร์ไพรส์ (Double Crane Enterprise) ดำเนินงานด้วยหลักพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ

  • ประการแรก แผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ จะถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายจะได้รับ
  • ประการที่สอง คือ ผู้จำหน่ายทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และแผนการตลาดที่ดีที่สุด

      ดับเบิ้ลเครน เอ็นเตอร์ไพรส์ (Double Crane Enterprise) มีศูนย์จำหน่าย 3 แห่ง
ในประเทศไต้หวัน ได้แก่ นครไทเป เมืองไถจง และเมืองเกาสง เปิดบริการผู้จำหน่ายครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์จำหน่าย หรือทางโทรศัพท์ และการจัดส่ง การบริการตอบข้อสงสัยทั่วไป และการสมัครสมาชิกใหม่

ศูนย์จำหน่ายไทเป
Address: 14 Fl, No. 70, Sec 3, Nan-King E. Rd, Taipei, Taiwan 104 ROC
Tel:(8862) 2509 5628
Fax : (8862) 2509 2937
ศูนย์จำหน่ายไถจง
Address: 3F., No.696, Sec. 4, Wenxin Rd., Beitun District, Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.) 
Tel: (8864) 2237 6808
Fax :-
ศูนย์จำหน่ายเกาสง
Address: 3 Fl., No. 243, Yi-Shin 1st Rd.,Kaohsiung, Taiwan, 806, R.O.C.
Tel:(8867) 330 2328
Fax :-

มาเลเซีย

ติดต่อชวงโฮมาเลเซีย
ติดต่อชวงโฮมาเลเซีย
Address: No.54, Jalan Tago 2,Taman Perindustrian Tago, Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: (603) 6275 8818
Fax : (603) 6276 6822
Website : http://www.shuanghor.com.my
E-mail : service@shuanghor.com.my
Hide

ศูนย์จำหน่ายต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย

ศูนย์จำหน่าย วิสม่า ชวงโฮ กรุงกัวลาลัมเปอร์ :
Address: No. 54Jalan Tago 2, Taman Perindustrian Tago, Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel:(603) 6275 8818
Fax : (603) 6275 4932
ศูนย์จำหน่ายยะโฮร์ บาห์รู
Address: No. 19 - 25, Jalan Utama 43, Mutiara Square, Mutiara Rini, 81300 Skudai, Johor, Malaysia.
Tel:(607) 554 7668
Fax : (607) 559 1689
ศูนย์จำหน่ายปีนัง
Address: No. 148, Tingkat 3, Jalan Hutton, 10050 Pulau Penang, Malaysia.
Tel:(604) 226 4848
Fax :(604) 228 9633

บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (มาเลเซีย) จำกัด
Shuang Hor Enterprise (M) Sdn, Bhd.

       ชวงโฮ มาเลเซีย เป็นสาขาแรกในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทชวงโฮ เปิดดำเนินการในวันที่
16 สิงหาคม 1988 การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจชวงโฮในมาเลเซียมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ชวงโฮ (มาเลเซีย) จึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2007 อาคารหลังนี้ชื่อว่า
“Wisma Shuang Hor” ตั้งอยู่ที่ Sri Damansara ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยอาคารหลังใหม่ที่กว้างขวางและโอ่อ่านี้ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 60,000 ตารางเมตร ภายในยังพร้อมสมบูรณ์แบบด้วยหอประชุมที่รองรับสมาชิกได้มากกว่า 500 คน และยังมีห้องประชุมในขนาดต่างๆ และห้องมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบต่างๆ ของสมาชิก รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย โดยจะเห็นได้จากการออก พรบ. ขายตรงในปี ค.ศ. 1993 ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของธุรกิจแบบเครือข่าย และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่ายอีกด้วย

      การคงความเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายชั้นนำของมาเลเซียแสดงให้เห็นว่าชวงโฮมาเลเซียซึ่ง ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และสุจริตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      ชวงโฮ (มาเลเซีย) นับเป็นฐานหลักสำคัญของตลาดในภูมิภาคนี้ของกลุ่มบริษัทชวงโฮ ได้รับความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้จำหน่ายในประเทศ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 2002, 2004 และ 2005 ตามลำดับ

       ชวงโฮ (มาเลเซีย) ได้ก่อตั้งศูนย์จำหน่ายในกัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู และปีนัง เพื่อกระจายสินค้าให้กับผู้จำหน่าย พร้อมด้วยบริการครบครัน ดังต่อไปนี้ การสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์จำหน่าย และการจัดส่ง การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ การบริการตอบข้อสงสัยทั่วไป การสมัครสมาชิกใหม่ รวมถึงบริการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย สำหรับผู้จำหน่ายในการแบ่งปันข้อมูลและและประสบการณ์ในธุรกิจ

ญี่ปุ่น

ติดต่อชวงโฮญี่ปุ่น
ติดต่อชวงโฮญี่ปุ่น
Address:2F 1B KYOTSU BLDG.1-21-22 SHIMANOUCHI,CHUO-KU,OSAKA-CITY ,JAPAN 542-0082
Tel: 81-06-6252-5131
Fax : 81-06-6252-5631
Website : http://www.shuanghor.co.jp
E-mail : webmaster@shuanghor.co.jp
Hide

บริษัท ชวงโฮ (ญี่ปุ่น) จำกัด
Shuang Hor (Japan) Co. Ltd.

      ชวงโฮ (ญี่ปุ่น) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แผนการตลาดที่เป็นธรรม ประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รวมถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ของบริษัทฯ ทำให้เกิดความประทับใจอย่างแพร่หลาย และ
ภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพที่น่าเลื่อมใสในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ธุรกิจชวงโฮเติบโตอย่าง
รวดเร็วและดำเนินไปอย่างมั่นคง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จของบริษัทชวงโฮในประเทศที่มีธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอันเข้มแข็งอย่างประเทศญี่ปุ่น จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่พิสูจน์ให้เป็นถึงความนิยมของชวงโฮทั่วโลก

สิงคโปร์

ติดต่อชวงโฮสิงคโปร์
ติดต่อชวงโฮสิงคโปร์
Address:12, Tannery Road, #06-05 HB Centre, Singapore 347722
Tel: (65) 6846 9288
Fax : (65) 6842 1678
Hide

บริษัท ชวงโฮ (สิงคโปร์) จำกัด
Shuang Hor (Singapore) Pte Ltd

       ชวงโฮ (สิงคโปร์) เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางในวันที่ 3 ตุลาคม 2002 ตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อของเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเบา ซึ่งสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายจากทุกพื้นที่ของประเทศ จึงถือเป็นชัยภูมิอันยอดเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการตลาดแบบเครือข่าย และ การขายแบบพีระมิดในปี ค.ศ.2001
ส่งผลให้ยอดจำหน่ายในธุรกิจเครือข่ายทะยานขึ้นจาก 96 ล้านดอลล่าห์สิงคโปร์ต่อปีไปสู่ 200 ล้านดอลล่าห์สิงคโปร์ต่อปี ในปัจจุบันชาวสิงคโปร์กว่า 57,000 คน เข้าสู่ธุรกิจขายตรง และธุรกิจนี้ก็ได้ก้าวหน้าและเติบโตไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผลตอบแทนจากแผนการตลาดที่เป็นธรรม จะทำให้ตลาดของธุรกิจชวงโฮในสิงคโปร์เป็นดั่งดวงดาวที่จรัสแสงแห่งความหวัง
ฉายให้เห็นอนาคตอันงดงาม

บรูไน

ติดต่อชวงโฮบรูไน
ติดต่อชวงโฮบรูไน
Address:No. D2, Block D, Lot 51180, Bangunan Haji Lajim Dan Anak- Anak, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan BE1318, Negara Brunei Darussalam.
Tel: 673-242 3118
Fax : 673-242 2449
Hide

บริษัท ชวงโฮ (บรูไน) จำกัด
Shuang Hor (B) Sdn Bhd

       ชวงโฮ (บรูไน) ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองบันดาร์เสรี เบกาวัน ซึ่งเมืองหลวงของบรูไน ที่พร้อมสรรพไปด้วยระบบการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบด้วยการคมนาคมที่สะดวก และรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างลงตัว ในทางหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงของชวงโฮจะทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจชวงโฮยังมอบโอกาสทองให้กับผู้คนจากทุกสารทิศที่ปรารถนาจะสร้างธุรกิจ และอาชีพที่เติมเต็มคุณภาพชีวิตได้พร้อมสรรพ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชวงโฮบรูไนพร้อมที่จะมอบอนาคตที่พร้อมพรั่งไร้ขีดจำกัดให้กับผู้จำหน่ายทุกคน

ฮ่องกง

ติดต่อชวงโฮฮ่องกง
ติดต่อชวงโฮฮ่องกง
Address: 808-811, 8/F., 238 Nathan Road, Jordan, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2736-5886
Fax : (852) 2735-5881
Hide

บริษัท ชวงโฮ (ฮ่องกง) จำกัด
Shuang Hor (Hong Kong) Co., Ltd.

       ฮ่องกง เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และยังเป็นบันไดที่เชื่อมต่อไปยังประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ในการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในยุคโลกาภิวัตน์และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าของอาณาจักรหลินจือ กลุ่มบริษัทชวงโฮได้ก่อตั้งสาขาในประเทศฮ่องกงในปี ค.ศ.2004 จึงเห็นได้ว่าชวงโฮ (ฮ่องกง) ได้ทะยานขึ้นด้วยความพยายามร่วมกันของผู้จำหน่ายชาวชวงโฮฮ่องกงทุกคน

อินโดนีเซีย

ติดต่อชวงโฮอินโดนีเซีย
ติดต่อชวงโฮอินโดนีเซีย
Address: Kanto MegaGlodok Kemayoran Blok B No. 27-28, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia.
Tel:(021) 6586 5678
Fax :(021) 6586 6292
Hide

บริษัท ชวงโฮ (อินโดนีเซีย) จำกัด
PT. Shuang Hor Indonesia

      ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากมาย ทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเขตแดนทางทะเลมากที่สุดในโลก และมีประชากรมากกว่า 220 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ที่ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตโดยผ่านการสนับสนุนจากชวงโฮ (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      ชวงโฮ (อินโดนีเซีย) ตั้งอยู่ที่เมืองจาร์กาต้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 13 ล้านคน รองรับด้วยระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่หลากหลาย การที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียที่มีกำลังซื้อสูง ส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับการทำธุรกิจ

      ในขณะที่เป้าหมายของชวงโฮในการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อให้มวลมนุษยชาติมีสุขภาพที่ดีไปสู่ชาวอินโดนีเซียทุกคน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนการตลาดที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่งอกงาม จึงเป็นโอกาสทองที่จะเริ่มธุรกิจกับประชากรมากมายในอินโดนีเซีย ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้ชวงโฮอินโดนีเซีย ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบสนองต่อความสำเร็จอย่างรวดเร็วในประเทศอินโดนีเซีย ทางกลุ่มบริษัทชวงโฮจึงได้ก่อตั้งศูนย์จำหน่ายขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย

เมียนมาร์

ติดต่อชวงโฮเมียนมาร์
ติดต่อชวงโฮเมียนมาร์
Address: No.3, U Chit Maung Housing, West Horse Race Course Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Tel: +95-1-400 686
Fax : +95-1-553 686
Hide

บริษัท ดับเบิ้ลเครน (เมียนมาร์) จำกัด
Double Crane (Myanmar) Co.,Ltd

      ประเทศเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอาเซียนที่มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ล้านคน และเป็นอีกหนึ่งสาขาใหม่ที่เราภาคภูมิใจ จากการลงทุนและความมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมทั้งแผนการตลาดอันยอดเยี่ยมที่ชวงโฮให้กับผู้จำหน่ายตลอดมา ส่งผลให้เกิดการขยายสู่ตลาดในประเทศเมียนมาร์โดยผู้จำหน่ายในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ นับเป็นการเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริโภคชาวเมียนมาร์

      ก้าวย่างครั้งสำคัญ เมื่อดับเบิ้ลเครน เมียนมาร์ ได้ย้ายตึกทำการไปอยู่ที่อาคารสูง 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2555 ภายในอาคารทำการแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของศูนย์จำหน่ายและส่วนของที่ประชุมซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจชวงโฮ
ในเมียนมาร์อย่างแข็งแกร่ง